Zdezynfekuj studnię

Wejdź na stronę— http://www.czystastudnia.pl/pl/dezynfekcja-studni i przeczytaj dlaczego warto zdezynfekować wodę pitną w studni. Poprzez działanie różnych czynników, takich jak gwałtowne opady deszczu lub roztopy woda w studni ulega z biegiem czasu zanieczyszczeniu. Wzrost liczby mikroorganizmów chorobotwórczych może zagrozić zdrowiu lub nawet życiu człowieka. Warto jest regularnie badać wodę ze studni i dbać o jej niezanieczyszczanie. Warto obserwować jakie zmiany następują w wodzie— dzięki temu jesteśmy w stanie szybko zareagować.


HYDROCHEMIA
Słowackiego 28
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (33) 819 28 64

21 wpis

12 wpis

7 wpis

10 wpis

17 wpis